Page 1
Štandardný

Nízkoprahový klub v Dúbravke

Už niekoľko rokov robíme terénnu sociálnu prácu s mládežou aj v Dúbravke. Radi by sme v Dúbravke mali nízkoprahový klub. Čiže bezpečné miesto, kde deti a mládež nielen môžu tráviť voľný čas (bezplatne, bez nutnosti registrácie…), ale dostanú aj odbornú pomoc (poradenstvo, krízovú intervenciu, doučovanie, preventívne aktivity…). Centrálnym miestom, kde sa mládež vždy stretávala bol park na Pekníkovej. Radi by sme počuli názor dúbravskej verejnosti, či vníma jednak potrebu takýto klub pre deti a mládež mať a zároveň, či súhlasia s tým, aby klub vznikol v parku na Pekníkovej. Svoj názor môžete vyjadriť cez dotazník na tomto linku:

https://forms.gle/mpkc88fGN3Gu2bd99

Tento projekt je podporovaný programom Active Citizens Fund – Slovakia

dubravka PSX_20200207_191725

Štandardný

Letná akadémia

Cez leto sme pripravili pre deti, ktoré cez časy karantény nemali dostatočné podmienky na učenie doma a potom dobrovoľne ostali doma, letnú akadémiu. Bude trvať 7 týždňov a na jej konci deti získajú odmenu, na ktorú sa tešia a tou je chata. Učenie bude bežať zážitkovou formou a hrami, takže deti ani nepostrehnú, že sa učia matiku, či slovenčinu.

Bez Vašej pomoci to však nedáme. Potrebujeme podporu pre projekt Letná akadémia na stránke Starlab:

https://www.startlab.sk/projekty/1437-letna-akademia/

Letná_akadémia