Ako poskytnete 2% z daní Občianskemu združeniu ICHTYS ako zamestnanec?

 1. Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“ (zamestnávateľ potvrdí výšku zaplatenej dane a to že nemáte nedoplatok na dani),
 2. Vypočítajte si 2 % (3 %) zo zaplatenej dane, suma min. 3 €,
 3. Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy“: 2 % dane alebo 3 % z dane (ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu. Viac informácii o darovaní 3% nájdete tuV prípade, že ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali v ICHTYS-e, vyplníte a zašlite nám na overenie tlačivo s názvom  „Prijímateľ pomoci“.
 4. Doručte vyplnené „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie“ daňovému úradu v mieste trvalého bydliska. Zoznam miestnej príslušnosti k miestnemu úradu nájdete tu.

Za predchádzajúci rok je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov do 31. marca. 

271491123_4776928612350316_8255038449777968477_n 271494586_4776929109016933_2443657860648617187_n

Ako poskytnete 2 % z daní Občianskemu združeniu ICHTYS ako fyzická osoba?

 1. Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (3 %) z Vašej dane za tieto obdobia nie je nižšia ako 3  €,
 2. Vyplňte údaje v daňovom priznaní, vyrátajte a vpíšte sumu zodpovedajúcu 2 % z vami odvedenej dane alebo 3 % z dane (ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu. Viac informácii o darovaní 3% nájdete tuV prípade, že ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali v ICHTYS-e, vyplníte a zašlete nám na overenie tlačivo “ Prijímateľ pomoci“,
 3. Zaplaťte daň za minulý rok a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu. Zoznam miestnej príslušnosti k miestnemu úradu nájdete tu.
 4. Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (1 %) z Vašej dane nie je nižšia ako 8 €,
 5. Vyplňte v daňovom priznaní údaje a sumu zodpovedajúcu 2 % z dane. POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %.
 6. Zaplaťte daň za predchádzajúci rok a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.
 7. Viac informácií nájdete tu.

Ako poskytnete 2% z daní Občianskemu združeniu ICHTYS ako právnická osoba?

 1. Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (1 %) z Vašej dane nie je nižšia ako 8 €,
 2. Vyplňte v daňovom priznaní údaje a sumu zodpovedajúcu 2 % z dane. POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %.
 3. Zaplaťte daň za predchádzajúci rok a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.
 4. Viac informácií nájdete tu.

TLAČIVO NA STIAHNUTIE NÁJDETE TU