STREETWORK (práca v terénne) – je to teda práca v prirodzenom prostredí, kde sa deti a mladí ľudia bežne vyskytujú. Ide o ulicu, parky, podniky a pod. Všade tam prichádzajú naši terénni pracovníci (streetworkeri) a aktívne vyhľadávajú deti a mladých ľudí, ktorí by mohli potrebovať ich služby. Hlavnou úlohou terénneho pracovníka je nakontaktovanie skupiny alebo jednotlivcov, ktorí by mohli byť ohrození negatívnymi javmi spoločnosti a ponúknuť vhodný druh pomoci. Našou úlohou je tiež zaktivizovať mládež a skvalitniť trávenie ich voľného času.

Viacerí mladí ľudia, ktorí môžu mať vážne problémy, nevyhľadávajú odbornú pomoc. Terénny pracovník prichádza a ponúka svoje služby práve takejto mládeži. Pokiaľ ponuku neprijme, pracovník odchádza. Vďaka tejto forme práce máme ale väčšiu možnosť včas zachytiť prípadné ohrozenia detí a mládeže.

DSC01478Keďže sa v teréne stretávame s rozmanitými ťažkosťami od pasívneho trávenia voľného času, cez experimentálne alebo pravidelné užívanie návykových látok až po životné krízy, ktorými si mladí ľudia prechádzajú, ponúkame dvojaké služby. Jedny sú odborné, do ktorých môžeme zaradiť poradenstvo, preventívne či výchovné aktivity, krízovú a situačnú intervenciu, alebo  ide o služby voľnočasové, teda o ponuku športového materiálu, rozhovory, či rôzne hry.

STREETWORK DEVÍNSKA NOVÁ VES

Utorok a Štvrtok: 15:00 – 18:00

STREETWORK DÚBRAVKA

Pondelok a Streda: 15:00 – 18:00