Štefana Králika 1

84108 Bratislava

mail: ozichtys@gmail.com

tel. č. do kancelárie: 0947 952 290

tel. č. na riaditeľa OZ ICHTYS: 0903 475 014

IČO: 42126819

DIČ: 2022446481

Číslo účtu: 2301822285/8330

IBAN: SK34 8330 0000 0023 0182 2285