Finančne         Darovaním 2%

Materiálne      Dobrovoľníctvom  

Nákupom