ICHTYS a história

Občianske združenie ICHTYS vzniklo v roku 2007. Formovalo sa však dlhší čas pred tým. Myšlienka vytvoriť v Devínskej Novej Vsi zariadenie dostupné pre väčšinu detí a mladých bola živá už niekoľko rokov pred tým. Mladí chceli dať mladým niečo, čo by napomohlo ich správnemu nasmerovaniu. Tak vznikla myšlienka vytvoriť nízkoprahové programy pre deti a mládež (NPDM) aj u nás, v Devínskej Novej Vsi.

Koncom leta 2007 sa začala príprava a vzdelávanie budúcich dobrovoľníkov pre prácu s deťmi (prednášky, stáže v Mládeži ulice, o. z., skontaktovanie sa s NPDM Kaspian, teambuildingové akcie a pod.) Uskutočnili sme mapovanie lokality Devínska Nová Ves, v rámci ktorej sme si spravili prieskum potrieb obyvateľov tejto mestskej časti. Navštívili sme aj školy, kde sme informovali o našej činnosti a našich službách.

Aprílom 2008 začala naša terénna práca formou streetworku (prácou v teréne). Už v júli toho istého roku sme zrealizovali akciu „Fair play street tournament“, kde sme pre deti a mladých ľudí pripravili futbalový turnaj a iný program. Prizvali sme do spolupráce aj iné organizácie z našej mestskej časti. V auguste 2008 sme sa zaregistrovali na Bratislavskom samosprávnom kraji podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a od mestskej časti sme získali priestory pre nízkoprahový klub, ktorý sme rozbehli v novembri 2008.

V roku 2009 sme získali finančné zdroje z Bratislavského samosprávneho kraja a mohli sme tak prijať prvých zamestnancov. Tak sme mohli skvalitniť i našu prácu rozšírením činnosti klubu na celý týždeň. Vo februári tohto roku sme sa stali členmi predsedníctva Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež. Vďaka získaniu nových priestorov sme mohli rozšíriť klubovú ako i krúžkovú činnosť. Rozbehli sa projekty ako doučovanie, tvorivé dielne či rybársky krúžok.

V roku 2010 prebiehalo interné vzdelávanie a teambuildingové akcie pre pracovníkov. Okrem dvoch zamestnancov na polovičný úväzok pôsobia v organizácii už aj dohodári a dobrovoľníci. Rozbehli sme kampaň kvôli 2% z dane. Spoločne s našimi mladými sme uskutočnili akciu „Denwer jam“, kde sa prezentovali graffitti na legálne steny, skejteri ako i breakdance.

Ďalší rok bol rokom tradičných akcií, výletov, ako i bežnej klubovej činnosti, či streetworku. Na jar sme vyzvali na spoluprácu iné treťosektorové organizácie z mestskej časti. Po vzájomnom spoznaní sa, prišla na rad reálna spolupráca, ktorej výsledkom bol spoločný Deň detí. Ku koncu roka sme vďačne prijali realizáciu zbierky od Slovenskej humanitnej rady v Devínskej Novej Vsi.

Rok 2012 bol náročný po personálnej stránke, no po stránke práce s deťmi a mládežou bol jedným z najúspešnejších. Ešte na jar sme spolu s deckami pripravili dva turnaje – jeden futbalový, druhý florbalový. Cez leto sme začali opravovať ihrisko v Devínskej Novej Vsi. Snažili sme sa nechať deťom a mládeži čo najväčší priestor na ich realizáciu. Okrem tejto praktickej úlohy sme boli s mladými chalanmi na trojdňovom putovní a stihli sme prejsť 55 kilometrov. Tiež sa cez ICHTYS zrealizovali aj dva tábory. Zrodila sa aj spolupráca s klubom Fortuna. Mestská časť nám výrazne pomohla pri finančných ťažkostiach a spoločne aj s našimi mladými sme pokračovali s rekonštrukciou ihriska. Začali sme s realizáciou vzdelávania animátorov z radov našich starších mladých.

V roku 2013 sme vďaka projektu mohli prijať tretieho zamestnanca na polovičný úväzok do pozície terénny sociálny pracovník. Naša spolupráca s Mestskou časťou, farnosťou či inými neziskovými organizáciami je stále aktuálna. Vďaka táborom, ktoré sme zastrešovali a organizovali toto leto sa nám podarilo získať viacero dobrovoľníkov.