Kto sme a čo robíme?

Ahoj,

sme občianske združenie ICHTYS a pracujeme s deťmi a mládežou v Devínskej Novej Vsi a v Dúbravke. Fungujeme už od roku 2008 a ponúkame odborné služby vo forme streetworku (terénnej práci) a nízkoprahového klubu. 
V klube a v teréne preventívne a výchovne pôsobíme cez rozhovory, hry či iné aktivity na deti a mládež, ktoré často krát svoj voľný čas trávia pasívnym spôsobom, t.j. vysedávaním na lavičkách, hraním sa na mobile, popíjaním…).
Pracujeme s mládežou vo veku od 6 do 26 rokov (no mladších a starších neodmietneme).
 
 
Našim cieľom je najmä:
  • predchádzať sociálno-patologickým javom u detí a mládeži,
  • zvyšovať kvalitu ich života
  • motivovať a prispievať k ich aktivácii 
  • rozvíjať osobnosť

Prečo prísť do klubu? a Ako nás vonku spoznáš?

 
Do klubu môžeš prísť zahrať si hry, ping-pong, kalčeto. Pracovníci v klube ti radi pomôžu s tým, čo potrebuješ, napr. s problémami doma alebo v škole, s úlohami do školy, s doučovaním alebo sa len tak porozprávať.
 
Vonku nás spoznáš podľa oblečenia, na ktorom máme logo ICHTYS-u. Sme vždy dvaja pracovníci, nosíme batoh s hrami a športovým vybavením. Nosíme so sebou letáky, kde sa dozvieš bližšie info o nás.
 
                      
 
Nájdeš nás aj na Whatsappe, Facebooku alebo na Instagrame