NÍZKOPRAHOVÝ KLUB …môžu navštevovať všetky deti a mladí bez rozdielu. Dieťa nemusí byť problémové, aby do klubu mohlo prísť. Nízkoprahový klub je alternatívou k iným bežným záujmovým krúžkom a aktivitám, na rozdiel od nich v ňom však odborní pracovníci poskytujú poradenstvo, preventívne či výchovné aktivity  alebo iné odborné služby. Vstup do nízkoprahového klubu je zdarma, nie je podmienený predošlou registráciou či pravidelným navštevovaním.

???????????????????????????????

 Vstup aj odchod z klubu je voľný. Každý klub si spoločne s deťmi a mladými  pripraví pravidlá, podľa ktorých sa následne budú v klube správať. Tým sa  zabezpečí to, že deti a mládež budú pravidlám lepšie rozumieť aj dôvodu prečo sú  také aké sú, zároveň ich budú ľahšie dodržiavať a oni sami sa  budú cítiť  uspokojení, pretože za mohli zapojiť do rozhodovania. Pravidlá jasne  určujú, že  do klubu sa nevstupuje pod vplyvom akejkoľvek návykovej látky  (alkohol, iné  drogy), so zbraňou, nie sú povolené vulgárne či diskriminujúce slová,  agresívne  správanie a pod. Deti a mladí ľudia môžu v rámci pravidiel robiť v klube  to čo chcú. K dispozícii majú hrový, športový, výtvarný materiál, taktiež hudobné  nástroje a v neposlednom rade vedúcich klubu, ktorí sú mladým k dispozícii pre  rozhovor, poradenstvo, hru, alebo pre to, čo aktuálne potrebujú.

Samotný klub by mal pre deti predstavovať bezpečný priestor, miesto kde sa môže dieťa uchýliť, keď zažíva trápenia a práve doma má zložitú situáciu, miesto, ktoré si nevie nájsť v anonymnom sídlisku. Deti a mladí sú zároveň v spoločnosti odborných pracovníkov či vyškolených dobrovoľníkov. Nízkoprahový klub ICHTYS má otváracie hodiny rozdelené zvlášť pre mladších do 13 rokov a pre starších od 13 rokov.

Nízkoprahový klub je na Š. Králika 1 v Devínskej Novej Vsi.

 • UTOROK:
   • 15:00 – 17:00
   • 17:30 – 19:30
 • STREDA:   
   • 15:00 – 17:00
   • 17:30 – 19:30 – dievčenský klub
 • ŠTVRTOK:
   • 15:30 – 17:30
   • 18:00 – 20:00