NÍZKOPRAHOVÝ KLUB …môžu navštevovať všetky deti a mladí bez rozdielu. Dieťa nemusí byť problémové, aby do klubu mohlo prísť. Nízkoprahový klub je alternatívou k iným bežným záujmovým krúžkom a aktivitám, na rozdiel od nich v ňom však odborní pracovníci poskytujú poradenstvo, preventívne či výchovné aktivity  alebo iné odborné služby. Vstup do nízkoprahového klubu je zdarma, nie je podmienený predošlou registráciou či pravidelným navštevovaním.

Vstup aj odchod z klubu je voľný. Každý klub si spoločne s mládežou pripraví pravidlá, podľa ktorých sa následne budú v klube správať. Tým sa zabezpečí to, že  budú pravidlám lepšie rozumieť aj dôvodu prečo sú také aké sú. Pravidlá jasne určujú, že do klubu sa nevstupuje pod vplyvom akejkoľvek návykovej látky (alkohol, iné drogy), so zbraňou, nie sú povolené vulgárne či diskriminujúce slová, agresívne správanie a pod. Deti a mladí ľudia môžu v rámci pravidiel robiť v klube to čo chcú. K dispozícii majú hrový, športový, výtvarný materiál, taktiež hudobné nástroje a v neposlednom rade vedúcich klubu, ktorí sú mladým k dispozícii pre rozhovor, poradenstvo, hru, alebo pre to, čo aktuálne potrebujú.

Samotný klub by mal pre deti predstavovať bezpečný priestor, kde sa môžu uchýliť, keď zažívajú trápenia a doma majú zložitú situáciu. Miesto, ktoré si nevie nájsť v anonymnom sídlisku. Deti a mladí sú zároveň v spoločnosti odborných pracovníkov či vyškolených dobrovoľníkov.

Nízkoprahový klub je na Š. Králika 1 v Devínskej Novej Vsi.

 • UTOROK:
   • 15:00 – 17:00 pre deti DO 14 rokov
   • 17:30 – 19:30 pre deti OD 14 rokov
 • STREDA:
   • 15:00 – 17:00 pre deti DO 14 rokov
   • 17:30 – 19:30 tématický klub pre všetkých
 • ŠTVRTOK:
   • 15:30 – 17:30 pre deti DO 14 rokov
   • 18:00 – 20:00 pre deti OD 14 rokov*

*Každý posledný štvrtok v mesiaci je druhý klub vyhradený pre otcov s deťmi