Náš pracovný tím je početný a preto rozmanitý. Neskrývajú sa v ňom len profesionáli z humanitných odborov, nájdete medzi nami aj ekonomicky či technicky vzdelaných, ovládajúcich chémiu, alebo gymnazistov, budúcich čašníkov, animátorov voľného času, dokonca právničku. Odbornú stránku našej služby pokrývajú liečební pedagógovia a sociálni pracovníci. Pre potreby detí a mladých to niekedy nestačí a preto sme vďační za všetkých dobrovoľníkov, ktorí svojimi záujmami a životnými skúsenosťami prinášajú okrem svojho voľného času aj nové podnety pre prácu.

 

ZAMESTNANCI

Mgr. Bc. Maťo Nagy???????????????????????????????

Pracovná pozícia: Riaditeľ, koordinátor, kontaktný pracovník (no robí čo treba – účtovníctvo, údržbárstvo, fundrasing a pod.)

Vzdelanie: Liečebná pedagogika – Mgr.,                                                                                                      Formácia a vedenie spoločenstiev – Bc.,                                                                                    psychoterapeutický výcvik - logoterapia

Záľuby: asi všetky pohybové aktivity (okrem gymnastiky), tiež mám rád zážitkové aktivity, autá, hudbu, prírodu.

Prečo ICHTYS? Lebo ma sem zavolali a tu mám teraz byť.

 

Tomáš BratekTomáš_t

Pracovná pozícia: projektový manažér – koordinácia terénnej práce v Lamači a v Dúbravke

Vzdelanie: študent sociálnej pedagogiky – Bc.

Záľuby: pestovanie rastlín, knihy, filmy, kreslenie, tvorivá činnosť, samoštúdium

Prečo ICHTYS? Pretože v Ichtyse je dobrá atmosféra a skvelý tým. V tomto týme sa môžem sám posunúť ďalej. Deti sú naša budúcnosť a je potrebné aby sme dali najviac úsilia tomu,  aby sme im vedeli pomôcť. Ichtys je pre mňa aj príležitosť ako môžem pomôcť a pochopiť potreby ľudí.

 

DOBROVOĽNÍCI

 

 

 

BÝVALÍ PRACOVNÍCI, DOBROVOĽNÍCI A ANIMÁTORI:

ďakujeme týmto ľuďom, že nám pomáhali:

    Sima Korosiová   Michaela Martonová       Veronika Melicherčíková 

UntitledFoto_vIMG_0411_p

 

Mgr. Veronika Endrychová      Lucka Fašková       Bc. Lukáš Zsolnay

veronika         Lucka - foto    Lukas - foto

Peťa Panáková       Mgr. Monika Držíková      Petronela Khandlová      

  Monika D. -  foto      nela fotopeta