Náš pracovný tím je početný a preto rozmanitý. Neskrývajú sa v ňom len profesionáli z humanitných odborov, nájdete medzi nami aj ekonomicky či technicky vzdelaných, ovládajúcich chémiu, alebo gymnazistov, budúcich čašníkov, animátorov voľného času, dokonca právničku. Odbornú stránku našej služby pokrývajú liečební pedagógovia a sociálni pracovníci. Pre potreby detí a mladých to niekedy nestačí a preto sme vďační za všetkých dobrovoľníkov, ktorí svojimi záujmami a životnými skúsenosťami prinášajú okrem svojho voľného času aj nové podnety pre prácu.

ZAMESTNANCI

Mgr. Bc. Maťo Nagy???????????????????????????????

Pracovná pozícia: Riaditeľ, koordinátor, kontaktný pracovník (no robí čo treba – účtovníctvo, údržbárstvo, fundrasing a pod.)

Vzdelanie: Liečebná pedagogika – Mgr.,                                                                                                      Formácia a vedenie spoločenstiev – Bc.,                                                                                    psychoterapeutický výcvik – logoterapia

Záľuby: asi všetky pohybové aktivity (okrem gymnastiky), tiež mám rád zážitkové aktivity, autá, hudbu, prírodu.

Prečo ICHTYS? Lebo ma sem zavolali a tu mám teraz byť.

Mgr. Miroslava Nováková

Pracovná pozícia: komunitný pracovník

Vzdelanie: Liečebná pedagogika – Mgr.

Záľuby: filmy, hudba, môj pes, kreatívne činnosti, turistika

Prečo ICHTYS? Je to miesto, kde sa môžem venovať tomu, čo ma baví a zároveň pomáhať druhým.

Mgr. Annamária Bedrichová

Pracovná pozícia: projektový manažér

Vzdelanie: Sociálny pedagóg – Mgr.

Záľuby: knihy, tvorivé činnosti, príroda,

Prečo ICHTYS? Myslím si, že je dôležité venovať sa deťom a mládeži, pretože sú naša budúcnosť.

Bc. Tomáš BratekTomáš_t

Pracovná pozícia: asistent terénneho pracovníka

Vzdelanie: Sociálna pedagogika – Bc.

Záľuby: pestovanie rastlín, knihy, filmy, kreslenie, tvorivá činnosť, samoštúdium

Prečo ICHTYS? Pretože v Ichtyse je dobrá atmosféra a skvelý tím. V tomto tíme sa môžem sám posunúť ďalej. Deti sú naša budúcnosť a je potrebné aby sme dali najviac úsilia tomu,  aby sme im vedeli pomôcť. Ichtys je pre mňa aj príležitosť ako môžem pomôcť a pochopiť potreby ľudí.

DOBROVOĽNÍCI

 

BÝVALÍ PRACOVNÍCI, DOBROVOĽNÍCI A ANIMÁTORI:

ďakujeme týmto ľuďom, že nám pomáhali:

          Sima Korosiová                          Michaela Martonová                        Veronika Melicherčíková 

 

Mgr. Veronika Endrychová      Lucka Fašková       Bc. Lukáš Zsolnay

veronika         Lucka - foto    Lukas - foto

Peťa Panáková       Mgr. Monika Držíková      Petronela Khandlová      

  Monika D. -  foto      nela fotopeta