Nekonečná pozornosť: Kampaň za psychické zdravie na školách, ktorá mení životy

Kampaň za psychické zdravie na školách, ktorá mení životy

POMÔŽME DEŤOM CÍTIŤ SA V ŠKOLE LEPŠIE 🙏

https://www.donio.sk/psychicke-zdravie-na-skolach 🫶

Nekonečná pozornosť: Kampaň za psychické zdravie na školách, ktorá mení životy

Psychické zdravie na školách je dôležitá a často diskutovaná téma. Školskí psychológovia sú na školách na Slovensku veľmi zriedkaví a preto sa snažíme pomôcť deťom, dostať sa bez bariér k pomoci. 

Podľa nášho prieskumu mládež vo 14-15 rokov najčastejšie trápi strach 😱, osamelosť a chýbajúci zmysel života 😓.

#zdravapsychikadeti

Od septembra sme rozbehli spoluprácu so základnými školami v Devínskej Novej Vsi 🤝 

Podporením výzvy #Kampaňzapsychickézdravie chceme počas veľkých prestávok tráviť čas so žiakmi na chodbách, kde sa môžu spoľahnúť, že stretnú niekoho, kto neodmietne – či už skontrolovať úlohu, preskúšať pred testom, vypočuť si stanovisko k hádke s kamarátom, či zmerať si sily v rýchlej spoločenskej hre.

Čím dostupnejšia bude pomoc pr deti, tým budú aj zdravšie vzťahy v triede. V takomto prostredí majú žiaci možnosť lepšie napredovať. 

Ďakujeme Vám a Donio Slovensko za pomoc 

Comments are closed.