logo

Občianske združenie ICHTYS pracuje s deťmi a mládežou vo veku od 6 do 26 rokov (no mladších a starších neodmietneme =) v uliciach Devínskej Novej Vsi od roku 2008. Ponúkame odborné služby v rámci nízkoprahového klubu a streetworku (terénnej práci), kde naši pracovníci preventívne a výchovne pôsobia cez rozhovory, hry či iné aktivity na deti a mládež, ktoré často krát svoj voľný čas trávia pasívnym spôsobom.

 

Našim cieľom je najmä:IMG_3644

–          predchádzať sociálno-patologickým javom u detí a mládeži,

–          zvyšovať kvalitu života detí a mládeži,

–          motivovať a prispievať k aktivácii detí a mládeže,

–          rozvíjať osobnosti detí a mladých ľudí nielen po stránke telesnej a duševnej,                        no i tej duchovnej.

 

 

 

DSCN5497

Prečo prísť do klubu? Prečo sa nás nezľaknúť na ulici?

   Príď si zahrať hry, ping-pong, kalčeto. Vedúci v klube ti radi pomôžu s tým, čo                  potrebuješ – problémy doma alebo v škole, pomôžu ti spraviť si úlohy                              do školy,  prípadne ťa môžu doučiť predmet, ktorí ti nejde až tak dobre.

   Ak máš nejaký dobrý nápad a chceš ho zrealizovať, tím ICHTYS-u ti môže skúsiť              pomôcť ho zrealizovať.

Nájdete nás aj na facebooku: https://www.facebook.com/pages/Ichtys-oz/111745905535300