Spomienky na koniec roka 2017

Už sme tri mesiace v novom roku. Lenže už dlho, veľmi dlho sa neobjavilo na našej stránke nič nové. Začneme teda od konca minulého roka. Na jeseň sme hľadali nových dobrovoľníkov, boli sme na Dúbravských hodoch, bežali kluby a robil sa streetwork, zapojili sme sa do projektu Daruj knihu s Komunitnou nadáciou Bratislava a rozbehli sme projekt Výzvy II. podporený Bratislavskou regionálnou dotačnou schémou, starší robili Mikuláša pre mladších a na záver sme sa zišli všetci okolo vianočného stromčeka. Viac v galérii:

Comments are closed.