Daruj knihu

DARUJME DETSKÉ KNIŽKY – UŽ PO 20-KRÁT


Milí priatelia,
opäť tu máme adventný čas a čoskoro zimný slnovrat. Sme radi, že detských knižiek je stále veľa. Takisto detí, ktoré ich čítajú. A každoročne sa presviedčame, že je tu s nami stále mnoho štedrých ľudí. Tradične sme pre Vás pripravili knižky, ktoré majú svoje budúce detské čitateľky a čitateľov. Vážime si všetkých ochotných dospelých, ktorí knižkám na ceste k deťom do krízových a nízkoprahových centier pomôžu. Takýmto spôsobom funguje vianočná knižková pošta už niekoľko rokov. Presnejšie – rovných dvadsať. Jednoducho a adresne. Plnenie detských snov zastrešuje Komunitná nadácia Bratislava v spolupráci
s kníhkupectvom Artforum.

Za 19 rokov trvania projektu Daruj knihu sme mohli vďaka štedrosti ľudí doručiť deťom do krízových a nízkoprahových centier už 8 851 knižiek. Ak aj Vy patríte medzi darkyne a darcov, ĎAKUJEME VÁM – za všetky deti.

Tento rok máte opäť príležitosť kúpou knižky obdarovať konkrétne znevýhodnené deti z viacerých organizácií. Vďaka ľuďom, ktorí sa v nich deťom celoročne venujú, sme vybrali detské knihy, ktoré si tieto deti želali čítať. Knižky sme označili farebnými štítkami s konkrétnymi menami detí a sú pripravené na cestu. Môžete niektorú z nich vypraviť. Ste srdečne vítaní v bratislavskom kníhkupectve Artforum na Kozej ulici. Ľudia z Komunitnej nadácie Bratislava za Vás všetky zaplatené knižky malým čitateľkám a čitateľom radi a spoľahlivo doručia.

Knižky môžete kúpiť najneskôr do 19. decembra. Prajeme Vám príjemný zážitok pri plnení snov…

*
Tento rok knižky poputujú deťom z Poradenského Centra Nádej, Centra pre deti a rodiny REPULS hl. mesta SR Bratislavy,​ Krízového strediska DÚHA – Centrum pre deti a rodiny, Bezpečného ženského domu, zo združenia Deti Humanity, z nízkoprahovýchcentier Ulita, Mixklub,​ ​Mixáčik, Ichtys a Mládež ulice, z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Vajnorskej ulici, z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO a z komunitných centier v Plaveckom Štvrtku, Roškovciach, Kojaticiach, Petrovanoch a Sveržove, ktoré prevádzkuje organizácia Človek v ohrození.

Comments are closed.